Καλλωπιστικά δένδρα

Ιτιά Κλαίουσα, Καταλπή, Κουτσουπιά, Παουλόβνια, Πλατανομουριά, Πλάτανος, Προύνος (Καλλωπιστική Δαμασκηνιά),Σφένδαμος, Φλαμουριά (Τίλιο), Χαρουπιά, Ψευδοπιπεριά και εκατοντάδες άλλα είδη ...